འཕྲིན་གསར།
དཀར་ཆག

1685

ཕྱེ་མ་ལེབ་བོད་ཡིག་པར་ཁང་།

2019 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 12 ཉིན།

གཙོ་བོ་དཔེ་ཆ་དང་། ཚགས་པར།...

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

2927

ཨ་ནུའི《གནའ་སྒྲུང་དཔེ་ཚོགས》ཀྱི་འགྲེམ་བརྡ།

2019 ལོའི་ཟླ 5 ཚེས 13 ཉིན།

ཨ་ནུ་དཔེ་ཚོགས།...

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

2378

2231

1242

1202

908

ཀླད་ཀོར་གྱི་སྒྲུང་འབྲིང་《རོ་ལངས》པར་སྐྲུན་བྱས།

2018 ལོའི་ཟླ 12 ཚེས 8 ཉིན།

རྩོམ་ལུས སྒྲུང་འབྲིང་།        ...

ཞིབ་ཏུ་ཀློག