ལྷམ་སྒྲོག
དཀར་ཆག

《སྨུག་པ》ཞེས་པའི་ལྷུག་རྩོམ་ཞིག

2020 ལོའི་ཟླ 7 ཚེས 18 ཉིན།

ལྷུག་རྩོམ།...

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

དྲན་ཤེས་ཀྱིས་མ་ཟིན་པའི་མི་ཚེ། __གྲོག་མ།

2020 ལོའི་ཟླ 2 ཚེས 11 ཉིན།

     ལྷུག་རྩོམ།...

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

ལོ་དེའི་དགུན་ཁ།

2019 ལོའི་ཟླ 10 ཚེས 25 ཉིན།

ལྷུག་རྩོམ།...

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

མཚོ་ཡི་ལྷུག་རྩོམ་ཁག་གཉིས།

2019 ལོའི་ཟླ 10 ཚེས 12 ཉིན།

ལྷུག་རྩོམ།...

ཞིབ་ཏུ་ཀློག