ཧི་མ་ལ་ཡ།
དཀར་ཆག

དོལ་པོའི་ཡུལ་སྲོལ་འགའ་རགས་ཙམ་གླེང་བ།

2020 ལོའི་ཟླ 1 ཚེས 5 ཉིན།

རྩོམ་པ་པོ། པདྨ་དགོས་འབྱོར།...

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ན་གནས་པའི་ཝ་ལུང་ལུང་པ།

2019 ལོའི་ཟླ 10 ཚེས 5 ཉིན།

བཅར་འདྲི་བྱེད་ཡུལ།...

ཞིབ་ཏུ་ཀློག