དོལ་པོ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་རི་མོ་བདམས་བཀོད།

1586

༠༠༠༠༠.jpg
ེེེ.jpg
IMG_4735.JPG
8888.jpg
17690097_1362875560436607_1533174645_n (1).jpg

       བསམ་གྲུབ། (ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།)  དོལ་པོ་ལ་ས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ཁག་བདུན་ཡོད་པ་ལས་ཁོང་ནི་དོལ་པོ་ཚ་དགའི་མི་ཡིན་ཞིང་།  ཚ་དགའ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྤྱི་དང་།  དོལ་པོའི《འཚོལ་སྨྱུག་ཚོགས》ཀྱི་རྐང་འཛིན་རྩོམ་པ་པོ་དང་། བོད་ལུགས་ཀྱི་སྒྱུ་རྩལ་རི་མོ་མཁན་ཞིག་ཡིན།  ཁོས་དེ་སྔོན་བོད་ཡིག་ཐོག་བྲིས་པའི་སྙན་ངག《མེ་མེ་ཕྲིན་ལས》སོགས་ཡོད།

 

0

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།