ཧི་མ་ལ་ཡ།

འབྲས་ལྗོངས་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཕྱིན་པ།

2019 ལོའི་ཟླ 6 ཚེས 22 ཉིན།

ཡུལ་བསྐོར་ཟིན་བྲིས།

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཁར་གཞིས་མཚོན་པའི་རི་མོ།

2019 ལོའི་ཟླ 4 ཚེས 16 ཉིན།

རི་མོ་འོས་སྦྱོར།

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་ཡོལ་མོ་ལུང་པ།

2019 ལོའི་ཟླ 3 ཚེས 23 ཉིན།

ཡོལ་མོའི་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི།

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

མིག་གསུམ་པ།

བེ་ཁུང་དང་བོའུ་ཁུང་།

2019 ལོའི་ཟླ 8 ཚེས 16 ཉིན།

རྩོམ་པ་པོ། ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ།

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

ནམ་མཁའི་གསང་བ།

2019 ལོའི་ཟླ 7 ཚེས 30 ཉིན།

རྩོམ་པ་པོ། ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ།

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

གདོང་རིས་ལ་འཇུག་པ།

2019 ལོའི་ཟླ 7 ཚེས 19 ཉིན།

རྩོམ་པ་པོ། ལྟག་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་འཕེལ།

ཞིབ་ཏུ་ཀློག