ཧི་མ་ལ་ཡ།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ན་གནས་པའི་ཝ་ལུང་ལུང་པ།

2019 ལོའི་ཟླ 10 ཚེས 5 ཉིན།

བཅར་འདྲི་བྱེད་ཡུལ། འབོ་དཀར་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པོ་ཀོང་པོ་ཆོས་ …

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

འབྲས་ལྗོངས་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཕྱིན་པ།

2019 ལོའི་ཟླ 6 ཚེས 22 ཉིན།

ཡུལ་བསྐོར་ཟིན་བྲིས།

ཞིབ་ཏུ་ཀློག

ཧི་མ་ལ་ཡའི་མཁར་གཞིས་མཚོན་པའི་རི་མོ།

2019 ལོའི་ཟླ 4 ཚེས 16 ཉིན།

རི་མོ་འོས་སྦྱོར།

ཞིབ་ཏུ་ཀློག